• Een afspraak maken?
  • 06-54387444
  • ✉️ info@mdtherapy.nl

Een hernia?

Gepubliceerd op 25 juni 2021 om 17:13

Heeft u last van uitstralende pijn of tintelingen in uw benen en maakt zich zorgen wat er aan de hand is? Heeft u misschien een hernia?

 

In september 2020 is de nieuwe richtlijn ‘Lumbosacraal Radiculair Syndroom’ voor medische specialisten uitgekomen. [1] Deze richtlijn vertelt (para)medici wat er in de moderne wetenschap bekend is over uitstralende pijn en welke stappen zorgverleners dienen te nemen om u zorg op maat aan te bieden.

 

Wat is een hernia?

Een hernia is simpel gezegd een uitstulping van weefsel uit een lichaamsholte. Dit kan op meerdere plekken voorkomen bijvoorbeeld in de buikwand, dan spreken we over een hernia inguinalis (een liesbreuk), of in een tussenwervelschijf (discus) van de wervelkolom, dan spreken we over een Hernia Nucleus Pulposus, HNP of gewoonweg hernia. De symptomen die u dan ervaart worden radiculaire symptomen genoemd. Radiculair, geeft aan dat het vanuit de radix of zenuwwortel afkomstig is en het woord ‘Lumbosacraal’ geeft de locatie aan, in dit geval de lage rug. Het gevolg van een hernia is dus een radiculair syndroom.

Het lumbosacraal radiculair syndroom wordt gediagnosticeerd middels een set van testen en vragen en wordt vaak veroorzaakt door een discushernia.[1] De externe druk op een zenuwwortel, gaat dan gepaard met een lokale ontsteking. Specifieke moleculen vanuit de discus, ontstekingsmediatoren genoemd, geven zo een geïrriteerde zenuwwortel. Dit kan discomfort geven bij het staan, zitten of liggen en een stralende, brandende zenuwpijn welke via een bepaald traject over uw huid verloopt. Ook kan het u een dof gevoel geven in bepaalde huidregio’s, reflexvermindering, spierzwakte of zelfs spieruitval. Veelal hebben mensen met een hernia last van hun bil en/of been, niet zozeer van hun rug.

 

Hoe komt u hieraan?

Dat is lastig te beantwoorden. Misschien heeft u zwakker bindweefsel op sommige plekken in uw lichaam of heeft u recent een ongeval doorgemaakt. De medische wetenschap vermeldt dat er aanwijzingen zijn dat een lange lichaamslengte, zwaar lichamelijk werk, mentale stress, langdurig roken en veelvuldig lang autorijden (> 2 uur/dag, meerdere dagen per week) risicofactoren zijn voor het ontstaan.[2] Maar, veelal is het gewoon stomme pech. Het is dan ook misschien niet zozeer belangrijk hoe u aan de klachten bent gekomen, maar veel meer hoe u hier weer vanaf kunt komen.

 

Beloop van het syndroom

Normaal gesproken herstellen mensen ongeveer 60-80% van de tijd vanzelf binnen 6 – 12 weken. [3,4,5] Het advies bij een lumbosacraal radiculair syndroom is om in beweging te blijven voor zover de klachten dit toelaten. U kunt pijnstilling bij uw huisarts vragen en met uw werkgever bekijken wat er nog wel of juist niet mogelijk is qua werkzaamheden. Het maken van een MRI is in eerste instantie onnodig. 

Bij onzekerheid of een afwijkend beloop, kan het zinvol zijn om de expertise van een specialist erbij te vragen. We spreken van een afwijkend beloop wanneer er binnen 3-6 weken geen verbeteringen plaatsvinden. Wanneer de klachten fors toenemen en/of u niet meer naar het toilet kunt, dient u direct contact met uw huisarts op te nemen.

 

Wat kan fysiotherapie of manuele therapie voor doen?

Net als bij andere beroepsgroepen bestaan er binnen de fysiotherapie diverse disciplines. Te denken aan manuele therapie, bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie en/of geriatrische fysiotherapie. Radiculaire klachten vallen specifiek binnen het domein van een manueel therapeut. Door zijn of haar ingezoomde expertise op het gebied van dit soort syndromen is deze zorgverlener de aangewezen therapeut. Hij/zij combineert begeleiding en informatieverstrekking met manuele handelingen en oefentherapie. Bij acute/hevige pijnklachten biedt de therapeut u begeleiding in bijvoorbeeld wat u beter wel of niet kunt doen en dient als liaison voor de huisarts. Bij afnemende pijnklachten of wanneer de rugpijn juist meer op de voorgrond is komen te staan kunnen manuele handelingen geïndiceerd zijn.[2] Uw therapeut zal samen met u beslissen of u therapie nodig heeft en welke therapie dan voor u de beste oplossing biedt om uw klachten te verminderen. 

 

Is fysiotherapie dan bewezen effectief?

Misschien wat technisch, maar...

Daar bestaat discussie over. In de medische wereld wordt er vaak pas geopereerd wanneer er eerst een conservatief beleid is gevolgd. Dat wil zeggen, wanneer de patiënt eerst enige vorm van therapie heeft gehad om zijn of haar klachten te verminderen. Er zijn dan ook wel degelijk aanwijzingen dat therapie en dan bijvoorbeeld manuele therapie (in combinatie met fysiotherapie) effectief kan zijn bij lumbosacrale radiculaire pijnklachten. [6-9] Er zijn ook onderzoeken die dit niet hebben aangetoond.

De oorzaak van deze controverse ligt vaak bij de methode van het medisch wetenschappelijke onderzoek. Vaak wordt er gekeken naar slechts 1 type behandeling of verschillende unimodale behandeltypen ten opzichte van elkaar. Ook kunnen de bepalingen van de behandeleffecten beperkt zijn. Een andere oorzaak ligt soms bij de diversiteit van de patiëntenpopulatie. Niet iedere patiënt met een hernia is hetzelfde en kunnen ook niet allen gelijk behandeld worden. Mensen hebben misschien wel dezelfde symptomen, maar de oorzaak of lokatie van de oorzaak kan verschillen, of mensen zijn misschien angstig en/of zijn verschillend in hun culturele achtergrond. Wanneer onderzoekers hier te weinig rekening mee houden en voor alle deelnemers een gelijk protocol hanteren kan er vertekening ontstaan van de behandeleffectiviteit.

Het ander methodisch nadeel ligt veelal in de blindering van de onderzoekers. De onderzoekers 'blind' maken voor de uitslagen of kwalen lukt vaak niet bij fysiotherapeutische onderzoeken. Het is daardoor mogelijk dat een onderzoeker, onbedoeld kennis heeft van de onderzoeksdeelnemers en hier onbewust naar kan gaan handelen. Een onderzoek wordt hierdoor vaak beoordeeld als laag in kwaliteit en de wetenschappelijke evidentie is dan ook laag.

Een laatste oorzaak ligt mogelijk in het zelfhelende vermogen van ons lichaam. Dit kan namelijk onderschat worden. Zo wordt een onderzoekspopulatie vaak geselecteerd op basis van aanmelding bij de huisarts, kliniek of het ziekenhuis en wordt de behandeling veelal van tevoren bepaald, ongeacht de status van de patiënt. Hoewel het nooit de bedoeling is, kan hierdoor het positieve natuurlijke herstel belemmerd worden door te interveniëren met manuele handelingen of oefeningen. De therapie is dan onbedoeld niet effectief of het effect van de therapie is vals negatief.

De richtlijn ‘Lumbosacraal Radiculair Syndroom’ van de medische federatie geeft aan dat er over het algemeen nog onvoldoende bewijs bestaat voor de effectiviteit van manuele therapie en/of fysiotherapie op pijnvermindering en het dagelijks functioneren. Dat klinkt heel jammer, maar men moet het bovenstaande hierbij wel in acht nemen. Ook kan hier een andere opmerking bij geplaatst te worden. 

Hoewel deze lichtlijn goed is opzet en methodologisch juist is, gebruikt deze voor zijn conclusies met name onderzoeken die ouder zijn dan 12 jaar. Dit is niet handig aangezien de wetenschap verder is gegaan. Onderzoeken van Thackeray et al. en/of Saptude et al. zijn bijvoorbeeld niet meegenomen en dus ook onbeoordeeld gelaten. [8,9] Deze tonen nu juist wel de positieve effecten van therapie. Er wordt in deze richtlijn geen uitspraak gedaan over de in- en exclusiecriteria van de gebruikte literatuur. Daarnaast heeft dit onderzoek een multidisciplinaire aanloop gehad, maar wordt het conservatieve beleid redelijk onderbelicht. Dat maakt de meerwaarde of nieuwswaarde van deze richtlijn minder relevant voor paramedische hulpverleners en u als 'patiënt'. Wel geeft het aan dat we nog veel niet precies weten en goed dienen te kijken naar het tijdstip en het geheel van toepassingen binnen de manuele therapie en fysiotherapie. Zoals hierboven vermeld bestaat behandelen niet alleen uit handelen maar betreft het een combinatie van advies, klinische expertise en ervaring. Bij een manueel therapeut als expert bent u dan in goede handen.

 

Wilt u meer weten hierover, of heeft u behoefte aan behandeling? Neem gerust contact op met MD fysiotherapie.

info@mdtherapy.nl of tel: 0654387444

 

[1] Federatie Medisch Specialisten, 2020. Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS). Internet: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/lumbosacraal_radiculair_syndroom_lrs/startpagina_-_lrs.html

[2] Schaafstra A, Spinnewijn WEM, Bons SCS, Borg MAJP, Koes BW, Ostelo RWJF, Spijker-Huiges A, Burgers JS, Bou- ma M, Verburg AFE. Dutch College of General Practitioners’ guideline Lumbosacral radicular syndrome. Huisarts Wet 2015;58(6):308-20.

[3] Koes BW, van Tulder MW, Peul WC. Diagnosis and treatment of sciatica. BMJ. 2007;23;334(7607):1313-7. Review. PubMed PMID: 17585160; PubMed Central PMCID: PMC1895638.

[4] Vroomen PC, de Krom MC, Slofstra PD, et al. Conservative treatment of sciatica: a systematic review. J Spinal Disord. 2000;13:463469

[5] Weber H, Lumbar disc herniation. A controlled, prospective study with ten years of observation. Spine (Phila Pa 1976). 1983;8(2):131-40. PubMed PMID: 6857385

[6] Bronfort G, Hondras MA, Schulz CA, Evans RL, Long CR, Grimm R. Spinal manipulation and home exercise with advice for subacut and chronic back-related leg pain: a trial with adaptive allocation. Ann Intern Med. 2014;161:381-91

[7] Khani, M., & Jahanbin, S. A Randomized Controlled Trial on the Effect of Repeated Lumbar Traction By A Door- mounted Pull-up Bar on the Size and Symptoms of Herniated Lumbar Disk. Neurosurgery Quarterly, 2005; 25(4), 508-512.

[8] Thackeray A, Fritz JM, Childs JD, Brennan GP. The effectiveness of mechanical traction among subgroups of patients with low back pain and leg pain: a randomized trial. J Orthop Sports Phys Ther 2016;46: 144-54.

[9] Satpute K. et al. The Effect of Spinal Mobilization With Leg Movement in Patients With Lumbar RadiculopathydA Double- Blind Randomized Controlled Trial. Arch. of physical medicine and rehab. 2019. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.11.004

 

 


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.